Kategori: Gudstjänster

  • Ekumenisk Gudstjänst 4:e advent

    Den 4de advent var det ekumenisk gudstjänst på baptistkapellet i Oviken Präst Kristin Knutsson predikade, mötesledare Magnus Eriksson. Ovikens kyrkokör under ledning av Anders Nilsson medverkar Lösenord för att se […]