Välkommen till 321 kyrkorna

Bakom detta namn står 4 frikyrkor som ligger på västra sidan om Storsjön i Jämtland.

Det som binder oss samman geografiskt är väg 321 som går från Svenstavik i söder till Mattmar i norr.

Det som ideologiskt knyter oss samman är tron på Jesus Kristus som Guds son och Bibeln som Guds ord till oss idag.

Vi vill finnas som Gudstjänstfirande församlingar i våra bygder.

Vi önskar dig välkommen till Gudstjänster och samlingar du som bor här och du som tillfälligt besöker våra bygder.

Kommande samlingar

Visa hela kalendern