Mötesplats Hallen

Filadelfia församlingen hallen oviken har förvärvat allshoppen i hallen för att skapa en ny mötesplats i första hand för inriktning till ungdomar.